cong ty vinatrends

phong thủy xây dựng nhà mậu thìn

  • Xem phong thủy làm nhà theo tuổi 1988 Mậu Thìn năm 2016-2017

    Tôi mới đi xem thầy phong thủy về để chuẩn bị làm nhà thì thầy nói năm 2014 không thể làm được vì phạm điều tối kỵ cụ thể khi xem phong thủy làm nhà theo tuổi 1988 Mậu Thìn của tôi thầy nói đại ý về 3 yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc như sau